arządzanie ajmem
       w zeszowie

>

Opis Usługi

 

Proces wynajmu mieszkania składa się z wielu elementów, które po odpowiednim złożeniu w jedną całość gwarantują 
z jednej strony spokój i bezpieczeństwo, a z drugiej możliwie największy zysk z inwestycji. Działania te wymagają dużego nakładu pracy oraz doświadczenia, bez którego wynajem może okazać się koszmarem…

Zarządzanie najmem to usługa polegająca na całkowitym wyręczeniu właściciela nieruchomości z wszystkich obowiązków związanych z jego obsługą. Zakres działania tej usługi jest bardzo szeroki i różnorodny i zależy od specyfiki powierzonej nieruchomości oraz indywidualnych potrzeb i wymagań właściciela.

W dużym uproszczeniu realizacja zarządzania najmem wygląda w następujący sposób:

 1. Przyjęcie mieszkania pod zarządzanie
 2. - określenie wymagań i oczekiwań właściciela
  - wybór grupy docelowej osób, które będą wynajmować nieruchomość
  - przygotowanie najlepszej strategii wynajmu
  - podpisanie umowy o zarządzanie

 3. Przygotowanie mieszkania do wynajmu

 4. - fachowe doradztwo dotyczące wyglądu mieszkania i wspólne z właścicielem ustalenie 
    działań zwiększających atrakcyjność nieruchomości
  - realizacja działań w zakresie przygotowania nieruchomości do wynajęcia
  - przygotowanie profesjonalnej oferty wynajmu
  - indywidualnie dobrany marketing i szeroka kampania reklamowa oferty pozwalająca 
    na uzyskanie wysokich stawek za wynajem
  - kontakt z dostawcami mediów oraz administracją mieszkania

 5. Wynajęcie mieszkania

 6. - prezentacja mieszkania osobom zainteresowanym
  - wybór odpowiedniego najemcy i jego weryfikacja 
  - przygotowanie oraz zawarcie profesjonalnej, bezpiecznej i zgodnej z prawem umowy najmu
  - przekazanie najemcy mieszkania

 7. Bieżąca obsługa najmu

 8. - reprezentowanie właściciela we wszystkich kontaktach z najemcami 
   (jesteśmy mobilni i reagujemy na każde zgłoszenie najemcy 24/7)
  - rozwiązywanie wszystkich problemów wynikłych w trakcie trwania umowy
  - sprawne i szybkie usuwanie awarii i nieprawidłowości w procesie wynajmu
  - rozliczanie bieżących płatności i w razie konieczności szybkie reagowanie
  - ciągły nadzór i okresowe sprawdzanie mieszkania podczas trwania umowy 

 9. Zakończenie najmu
        

- końcowe rozliczenie z najemcami
- dopilnowanie, aby lokal zwrócony został w stanie niepogorszonym

Gdy kończy się okres najmu cały proces przygotowania mieszkania, jego wynajęcia i późniejszej obsługi jest powtarzany. Zawierając odpowiednie umowy, zapewniamy sobie czas na poszukiwanie nowego najemcy dokładając wszelkich starań, aby ograniczyć ryzyko pustostanów.

Zadzwoń Do Nas